Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Báo cáo hàng năm
Skip portletPortlet Menu
 
 
Báo cáo giai đoạn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 (15/09/2010)
Chi tiết Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 mời xem file đính kèm.
 
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 (15/09/2010)
Chi tiết Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 mời xem file đính kèm.
 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 (15/09/2010)
Mời xem tại file đính kèm
 
Báo cáo thống kê kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2012 (15/09/2010)
Ngày 26 tháng 11 năm 2012, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Báo cáo số 214/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012,phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Báo cáo thống kê kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2011 (15/09/2010)
Ngày 24 tháng 11 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Báo cáo số 116 /BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011,phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Báo cáo thống kê kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2010 (15/09/2010)
Ngày 22 tháng 11 năm 2010, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Báo cáo số 111/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011. (Chi tiết tại file đính kèm)
 
Báo cáo thống kê kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2009 (15/09/2010)
Ngày 23 tháng 11 năm 2009, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Báo cáo số 125 /BC - UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009,phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Báo cáo thống kê kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2008 (15/09/2010)
Ngày 20 tháng 11 năm 2008, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Báo cáo số 105/BC - UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008,phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Báo cáo thống kê kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên năm 2007 (15/09/2010)
Bước vào năm 2007, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều thuận lợi: trong hoạt động sản xuất kinh doanh, một số ngành kinh tế trọng điểm đều có sự tăng về năng lực sản xuất; các thành phần kinh tế đều có sự tăng trưởng, nhất là kinh tế ngoài quốc doanh đã khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế nhiều thành phần …
 
Báo cáo thống kê kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên năm 2006 (15/09/2010)
Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006
 
<<  <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Báo cáo ngành, lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu