Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Địa chí Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
Hỗ trợ phát triển DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Địa chí Thái Nguyên
  Skip portletPortlet Menu

Địa chí Thái Nguyên về cơ bản đã tập hợp khá đầy đủ các thông tin tương đối hoàn thiện về điều kiện tự nhiên, con người, truyền thống lịch sử, kinh tế và văn hóa – xã hội của tỉnh Thái Nguyên từ xưa đến nay. Và như vậy, nó xứng là một bộ bách khoa toàn thư về mảnh đất và con người Thái Nguyên, xứng tầm một tác phẩm địa chí lớn.

Công trình Địa chí Thái Nguyên ra đời góp phần giúp cho cán bộ và nhân dân Thái Nguyên, đồng bào trong và ngoài nước hiểu biết hơn về lịch sử phát triển tự nhiên, xã hội, những cơ sở về nguồn lực tự nhiên, nguồn lực con người để tỉnh Thái Nguyên đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng là nguồn tư liệu chuẩn xác, phong phú về Thái Nguyên phục vụ cho các nhà nghiên cứu hiểu biết sâu sắc hơn về mảnh đất này.

Đặc biệt, những tri thức tập hợp trong Địa chí Thái Nguyên sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo, những người quản lý ở các cấp, các ngành có thêm những hiểu biết về địa phương mình, để từ đó hoạch định những chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phù hợp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh tế, nghiên cứu, công trình Địa chí Thái Nguyên sẽ giúp cho họ nhận diện tương đối đầy đủ về Thái Nguyên, từ đó đề ra những quyết định đầu tư hợp lý.
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu