Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5917433

Số người đang trực tuyến: 205

 
 
 
 
 
Năm 2010
Ngày 15 tháng 12 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3188/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2012. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Ngày 15 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3083 /QĐ-UBND Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 tỉnh Thái Nguyên
 
Báo cáo số 116 /BC - UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015. ( Toàn văn Báo cáo mời bạn đọc xem tại file đính kèm)
 
Ngày 12 tháng 12 năm 2009 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định Số 3316/QĐ-UBND Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 tỉnh Thái Nguyên. (Chi tiết mời bạn đọc xem tại file đính kèm).
 
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu