Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5917683

Số người đang trực tuyến: 167

 
 
 
 
 
Chương trình dự án trọng điểm phát triển KTXH
Dưới đây là các chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh trọng tâm (Ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030)
 
Danh mục nhiệm vụ, dự án trọng điểm ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa nên hành chính trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020(bạn đọc xem chi tiết tại file đính kèm)
 
Ngày 08-03, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 421/QĐ-UBND ban hành Đề án Tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2013 đến năm 2015. (Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Ngày 04 tháng 9 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành chương trình công tác dân tộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015. (Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Ngày 29 tháng 2 năm 2012, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2015. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Ngày 21 tháng 5 năm 2012, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015" ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Ngày 23 tháng 11 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3264/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015.( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Ngày 09 tháng 11 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2843/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến 2020.( Ch tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Ngày 30 tháng 9 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2461/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 ( Chi tiết tại file đính kèm).
 
Ngày 26 tháng 9 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2397/QĐ-UBND phê duyệt đề án nâng cấp cơ sở sản xuất giống nông, lâm, thuỷ sản giai đoạn 2011- 2015 tỉnh Thái Nguyên. ( Chi tiết tại file đính kèm)
 
<<  <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu