Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5917693

Số người đang trực tuyến: 177

 
 
 
 
 
Dân số, việc làm
Ngày 21/10/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nhiệm vụ của giáo viên, thời gian làm việc trong một năm, định mức tiết dạy, chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy; áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, gồm trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường lớp dành cho người khuyết tật; không áp dụng với giáo viên giảng dạy ở cơ sở giáo dục phổ thông của nước ngoài mở tại Việt Nam và giáo viên giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
 
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, hàng năm UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về dạy nghề và giải quyết việc làm, trong đó đặc biệt quan tâm chú trọng đến dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên.
 
Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
 
Ngày 27/11/2009, Chính phủ đã phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Theo đề án, từ nay đến năm 2020 bình quân mỗi năm sẽ đào tạo cho hơn 1 triệu lao động nông thôn( LĐNT), trong đó, đào tạo và bồi dưỡng cho 100.000 cán bộ và công chức xã. Để từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, để tăng thu nhập lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Song song với việc đào tạo nghề để án cũng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính tri, vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chẩt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý hành chính , quản lý điều hành kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.Theo dự tính thì tổng kinh phí thực hiện Đề án vào khoảng 25.980 tỷ đồng.
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp trong nước) và Nghị định 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Hai nghị định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
 
Hàng năm giảm tỷ xuất sinh thô từ 0,4‰ đến 0,3‰, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 5%, tạo việc làm và giải quyết việc làm trên lãnh thổ hàng năm từ 11.000 đến 13.000 lao động...
 
Sơ kết đánh giá thực hiện Đề án xoá nhà dột nát cho hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên năm 2006, tỉnh Thái Nguyên đã huy động được 6,1 tỉ đồng để sửa chữa và làm mới 3.124 ngôi nhà dột nát cho các hộ nghèo ...
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
 
Quản lý quỹ: Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập và giao Giám đốc Sở Tài chính làm chủ tài khoản. Phần nguồn vốn cho vay được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cơ chế ủy thác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trong Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ việc làm địa phương.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày12/12/2008). Theo đó, khoảng 500.000 hộ trên toàn quốc sẽ được thụ hưởng chính sách này (chỉ áp dụng đối với các hộ thuộc diện đối tượng đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị trên phạm vi cả nước).
 
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu