Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5917363

Số người đang trực tuyến: 221

 
 
 
 
 
Phát triển Thương mại - Du lịch
Dưới đây là quy hoạch Phát triển chế biến thương mại và quy hoạch mạng lưới chế biến lâm sản tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020( theo Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển chế biến thương mại và quy hoạch mạng lưới chế biến lâm sản tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020)
 
Quy hoạch mạng lưới xăng dầu nhằm phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu đủ năng lực đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của tỉnh gắn với phát triển đô thị, các khu dân cư, khu du lịch và hạ tầng giao thông, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong từng giai đoạn; bảo đảm đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng, thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế, mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao năng lực dự trữ nhiên liệu trên địa bàn tỉnh thiết thực và hiệu quả.(xem chi tiết quy hoạch tại file đính kèm)
 
Phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng nhằm thúc đẩy các ngành sản xuất, du lịch và dịch vụ phát triển, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng dân cư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lao động xã hội, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 – 2020(xem chi tiết tại file đính kèm)
 
Quy hoạch Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030, khái toán kinh phí xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến thôn, xóm, bản, tổ dân phố
 
Quy hoạch Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030, Số lượng cán bộ tối thiểu dành cho các thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến thôn, xóm, tổ dân phố
 
Quy hoạch Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030 Diện tích đất tối thiểu dành cho các thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến thôn, xóm, tổ dân phố
 
Ngày 21 tháng 6 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2020
 
Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển hệ thống chợ nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015
 
Ngày 22 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3146/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 với nội dung gồm 04 phần
 
Ngị Quyết số 01/2011/NQ-HĐND ngày 03/4/2011 V/v Thông qua đồ án quy hoạch xây dựng khu du lịch vùng Hồ Núi cốc tỉnh Thái nguyên, đến năm 2012, tầm nhìn đến năm 2030(Xem chi tiết tại file đính kèm).
 
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu