Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5917639

Số người đang trực tuyến: 161

 
 
 
 
 
Phát triển xây dựng đô thị
Dưới đây là Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái Nguyên (theo Quyết định số 3471/QĐ-UBND, ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên).
 
Dưới đây là quy hoạch chi tiết Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài (theo Quyết định số 3485/QĐ-UBND, ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên).
 
Dưới đây là điều chỉnh Điều chỉnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, thiết kế đô thị Khu phố Châu Âu bên bờ sông Cầu tỷ lệ 1/500 (theo Quyết định số 3586/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2016 UBND tỉnh Thái Nguyên).
 
Dưới đây là điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Khu phố Châu Âu bên bờ sông Cầu (theo Quyết định số 3586/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2016 UBND tỉnh Thái Nguyên)
 
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khoẻ cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững môi trường chung, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Quy hoạch quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
 
Ngày 29-11-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2547/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thoát nước các đô thị và Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
 
Trên cơ sở quy hoạch chung phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050, nhu cầu dùng nước, quy hoạch khai thác nguồn nước, quy hoạch các tổ hợp Đô thị- công nghiệp- dịch vụ, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Quy hoạch cấp nước các đô thị và Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Ngày 26-02-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 
Ngày 18-6-2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025.
 
Ngày 09-9-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1749/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.
 
<<  <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu