Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5917526

Số người đang trực tuyến: 169

 
 
 
 
 
Phát triển ngành Công nghiệp
Dưới đây là quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 2501/QĐ-UBND, ngày 28/9/2016, của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 
xem chi tiết tại file đính kèm
 
Xem chi tiết tại file đính kèm
 
Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng chì kẽm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2015, có xét đến năm 2020.
 
Ngày 9 tháng 3 năm 2009, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2015. (Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Ngày 04/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2527/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh doanh khí dầu hóa lỏng (LPG) giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2025.
 
Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015. ( Chi tiết tại file đính kèm )
 
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu