Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5917611

Số người đang trực tuyến: 178

 
 
 
 
 
Phát triển hệ thống giao thông
Ngày 20/2/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030
 
Dưới dây là điều chỉnh, bổ sung quy hoạc phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê (Theo Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn đến 2020, định hướng đến năm 2030) .
 
Ngày 31-5-2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030.
 
Ngày 22-12, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Ngày 22-12-2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2993/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Ngày 22-12-2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu