Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5917466

Số người đang trực tuyến: 200

 
 
 
 
 
Bưu chính, viễn thông và CNTT
Ngày 20/2/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Quy hoạch chi tiết hạ tầng viễn thông thụ động nhằm bảo đảm cho việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường tỉnh Thái Nguyên
 
Mục tiêu tổng thể của kế hoạch là nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin trong toàn Tỉnh, đưa công nghiệp Công nghệ thông tin trở thành động lực phát triển và là ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.
 
Quy hoạch Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin Thái Nguyên (xem trong file đính kèm)
 
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu