Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5917721

Số người đang trực tuyến: 175

 
 
 
 
 
Các khu công nghiệp
Danh mục và giới thiệu tổng quát về các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
 
Ngày 20/01/2010, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 tổ hợp Khu công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ Yên Bình đến năm 2030.
 
Ngày 20/1/2010, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5000 mở rộng Cụm công nghiệp Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, với tổng quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 49,1ha.
 
Ngày 8/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1854/TTg-KTN về việc chấp thuận việc điều chỉnh bổ sung các khu công nghiệp (KCN) thuộc tỉnh Thái Nguyên tại danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định huớng đến năm 2020.
 
Cuối năm 2005 Chính phủ cho phép Thái Nguyên thực hiện giai đoạn 2 khu công nghiệp (KCN) Sông Công với diện tích 100ha. Tỉnh ta cũng quyết định quy hoạch 27 KCN vừa và nhỏ với tổng diện tích 460ha tại các huyện, thành, thị để tạo quỹ đất công nghiệp ổn định. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư … đã tạo tiền đề để Thái Nguyên thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.
 
Tính đến thời điểm 31/12/2007, Khu công nghiệp Sông Công đã thu hút được 26 dự án đầu tư (04 dự có vốn đầu tư nước ngoài, 22 dự án đầu tư trong nước) với tổng số vốn đăng ký là 1.118 tỷ đổng, số vốn thực hiện là 942,34 tỷ đồng. Trong đó đã có 20 dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, đi vào sản xuất kinh doanh.
 
Hai khu công nghiệp nhỏ chuyên chế biến khoáng sản Nam Hòa huyện Đồng Hỷ và Phú Thịnh, Phú Lạc huyện Đại Từ và được hình thành theo đúng chủ trương và chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nhằm làm hạn chế việc vận chuyển quặng thô ra ngoài tỉnh.
 
Triển khai đề nghị của UBND huyện Phổ Yên và Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp nhỏ Cụm cảng Đa Phúc tại xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên; UBND tỉnh Thái Nguyên đã có C«ng v¨n sè 609/UBND-SXKD ngµy 24/4/2008, ý kiến như sau:
 
Ngày 29/4/2008, UBND tỉnh đã ra quyết định số 932/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp nhỏ cụm cảng Đa Phúc huyện Phổ Yên.
 
Để kịp thời thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định số 88/QĐ-UB ngày 13 tháng 01 năm 2004 phê duyệt phương án quy hoạch chung các khu công nghiệp nhỏ tỉnh Thái Nguyên.
 
<<  <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu