Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 5917555

Số người đang trực tuyến: 177

 
 
 
 
 
Cấp huyện, thành phố, thị xã
Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của cây chè để trở thành cây trồng chủ lực, mũi nhọn trong phát triển nông nghiệp. Đồng thời xác định phát triển cây chè là giải pháp đột phá trong phát triển nông nghiệp của huyện, huyện Đại Từ đã tiến hành Quy hoạch phát triển cây chè huyện Đại Từ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
bạn đọc xem chi tiết tại file đính kèm
 
Ngày 5 tháng 8 năm 2010, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phổ Yên đến năm 2020. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Ngày 24 tháng 7 năm 2012, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đồng Hỷ đến năm 2020. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)
 
Mục tiêu tổng quát: Xây dựng huyện Võ Nhai thành huyện có tiềm lực và vị thế trong tỉnh Thái Nguyên. Phát triển đồng bộ về công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, thương mại, giáo dục, y tế, văn hoá; Có hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh đồng bộ; có nền văn hoá lành mạnh, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc. Ổn định và phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn toàn huyện, nhất là các xã miền núi vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, tăng cường đoàn kết dân tộc, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc phòng.
 
Ngày 30/12/2011,Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa đến năm 2020.Toàn văn trong File đính kèm.
 
Ngày 12/10/2010,Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Bình đến năm 2020.Toàn văn trong File đính kèm.
 
Ngày 21/06/2011,Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương đến năm 2020.Toàn văn trong File đính kèm.
 
Ngày 18/8/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Đại Từ đến năm 2020; Toàn văn nội dung trong File đính kèm.
 
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu